Terapia Orthokine

Terapia Orthokine

Terapia Orthokine® powoduje długotrwały efekt terapeutyczny utrzymujący się ponad dwa lata. W Polsce terapia jest dostępna wyłącznie w wybranych licencjonowanych ośrodkach. Licencje na terenie Polski przyznaje firma Pins, reprezentująca niemiecką firmę Orthogen, która opatentowała metodę Orthokine®.

Terapia Orthokine® powoduje:

  • ZAHAMOWANIE/SPOWOLNIENIE (procesu zapalnego stawów charakterystycznego dla zmian zwyrodnieniowych)
  • ZAHAMOWANIE/SPOWOLNIENIE (niszczenia chrząstek i tkanek)
  • ZAHAMOWANIE STANU ZAPALNEGO (nerwu i jego otoczenia w przypadku bólu pleców uszkodzeń nerwów w przypadku bólu pleców)
  • BEZPOŚREDNIE ODDZIAŁYWANIE (na miejsce bólu: ograniczenie i zmniejszenie nasilenia bólu)
  • POPRAWĘ FUNKCJI (mięśni i ścięgien po przebytych urazach)

SKUTECZNOŚĆ TERAPII ORTHOKINE®
Skuteczność terapii Orthokine® oraz jej tolerancja przez pacjentów zostały sprawdzone klinicznie i potwierdzone naukowo w badaniach klinicznych. Ta naturalna, biologiczna metoda leczenia stanowi przykład zastosowania biologii molekularnej w ortopedii. Dokładna obserwacja pacjentów w wieloletnich badaniach, wyniki testów przedklinicznych i badań klinicznych, doświadczenia lekarzy potwierdzają skuteczność i dobrą tolerancję terapii Orthokine® przez pacjentów.

Badanie w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego
W ramach randomizowanego, 6-miesięcznego badania z podwójną ślepą próbą uzyskano wyniki, które wskazują na większą skuteczność terapii Orthokine® w porównaniu z kwasem hialuronowym jak i placebo. Autologiczną kondycjonowaną surowicę uzyskaną metodą Orthokine®, kwas hialuronowy (HA-Hya- Ject®) i placebo zastosowano łącznie u 376 mężczyzn i kobiet (w wieku od 30 do 85 lat). Do oceny skuteczności zastosowano kwestionariusze i skale: bólu (VAS i WOMAC) oraz jakości życia (SF-8). Po sześciu miesiącach, osoby poddane terapii Orthokine® oceniły swój stan (jakość życia, nasilenie bólu) statystycznie istotnie lepiej niż w grupach porównawczych.

Wyniki przedłużonej do 2 lat obserwacji w ramach badania otwartego. Po 2 latach obserwowano nadal istotną różnicę pomiędzy grupą leczoną Orthokine® a grupami HA i placebo – w skali WOMAC (skala stosowana do oceny bólu u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów). Liczba pacjentów, którzy w trakcie badań musieli poddać się innemu leczeniu (ponowna seria wstrzyknięć, akupunktura, artroskopia, TEP etc.) z powodu nowych lub ponownie występujących dolegliwości, w grupie terapii Orthokine® była najmniejsza.

Badanie w zespołach korzeniowych kręgosłupa lędźwiowego
Prospektywne, randomizowane badanie metodą podwójnej ślepej próby u pacjentów z lędźwiową radikulopatią wykazało, że stosowanie terapii Orthokine® było równie skuteczne jak leczenie triamcynolonem (3 dawki po 5mg lub 10mg). Obydwie terapie podawano drogą iniekcji okołonerwowych. Ocena stopnia nasilenia bólu po 6 miesiącach wskazywała na mniejsze jego nasilenie w grupie Orthokine® w porównaniu do grupy, w której podawano triamcynolon 5mg. Kontrolowane badania wykazują, że terapia Orthokine® w rwie kulszowej stanowi skuteczną i bezpieczną biologiczną alternatywę do istniejących sposobów leczenia.

W żadnym z badań nie doszło do zakażeń lub wystąpienia poważnych działań niepożądanych. Bóle kręgosłupa (bole krzyża) są skutkiem zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa. Stany zapalne korzeni nerwowych to bezpośrednia przyczyna bólów kręgosłupa. Orthokine® powoduje, że proces zapalny i postępujące niszczenie tkanek zostają spowolnione lub powstrzymane. Terapia Orthokine® jest stosowana w miejscu dotkniętym procesem zapalnym wywołanym zmianami degeneracyjnymi stawów, hamując zachodzące zmiany i usuwając ból. W terapii Orthokine® stosowane są specjalistyczne i opatentowane strzykawki EOT®II, produkowane w Niemczech. Produkcja strzykawki EOT®II odbywa się w ściśle kontrolowanych warunkach..